Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Dla rodziców

21.01.2020

Rodzice i Uczniowie klas VIII i III G
Informacje dla kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020.

Materiały informacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców WORD PDF
Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 WORD PDF
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 PDF

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

Uprzejmie proszę o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi w zakładce.