Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

Zapraszamy do udziału w konkursie „#cojaczytam”

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem konkursu i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/.

Bibliotekarze