Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Najlepsi w wypożyczaniu książek w roku szkolnym 2016/2017

Na poziomie klas:

 • Klasa Ia
 • Klasa IIa
 • Klasa IIIb
 • Klasa IVb
 • Klasa Va
 • Klasa VIb

Indywidualnie:

 • Antonina Morkisz – klasa Ia
 • Kryspin Ciszczoń – klasa IIa
 • Julia Gąsior – klasa IIIa
 • Daria Mucha – klasa IVc
 • Ignacy Pindel – klasa Va
 • Daniel Śliwiński – klasa VIb

Rok szkolny 2016/2017

Klasa IX X XI XII I II III IV V Ogółem
Ia x x x x x 20 125 115 97 357
Ib x x x x x 16 57 42 20 135
IIa 84 127 88 52 49 94 103 96 129 822
IIb 30 66 69 35 40 64 90 73 30 497
IIc 46 48 59 18 52 51 97 78 19 468
IId 33 57 46 11 21 51 103 23 25 370
IIIa 24 31 47 34 38 23 65 17 53 332
IIIb 49 80 59 39 71 34 110 28 83 553
IIIc 41 28 36 33 52 27 46 1 62 326
IIId 42 40 77 45 37 23 57 17 59 397
IVa 20 22 24 45 37 1 52 8 31 210
IVb 31 24 43 42 30 16 59 19 37 301
IVc 28 35 35 50 22 14 50 15 28 277
Va 31 31 31 49 33 8 60 8 13 264
Vb 30 25 28 5 45 3 40 6 4 186
Vc 43 6 55 8 51 9 50 15 10 247
VIa 24 3 9 4 5 4 10 1 8 68
VIb 19 30 19 3 2 8 23 17 7 128
VIc 22 18 14 10 3 2 2 19 5 95