Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2016/2017

Klasa IX X XI XII I II III IV V Ogółem
Ia x x
Ib x x
IIa 84 127
IIb 30 66
IIc 46 48
IId 33 57
IIIa 24 31
IIIb 49 80
IIIc 41 28
IIId 42 40
IVa 20 22
IVb 31 24
IVc 28 35
Va 31 31
Vb 30 25
Vc 43 6
VIa 24 3
VIb 19 30
VIc 22 18