Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x x x x
Ib x x x x x
Ic x x x x x
IIa 46 54 20 24 21
IIb 40 61 27 33 17
IIc 70 60 41 32 25
IIIa 8 40 19 11 4
IIIb 51 50 16 62 37
IIIc 17 23 8 15 13
IIId 30 54 29 15 11
IVa 21 28 26 19 20
IVb 10 5 7 2 2
IVc 12 36 21 6 18
Va 44 49 24 34 29
Vb 19 60 16 28 24
Vc 15 31 17 10 11
VIa 6 13 2 9 2
VIb 15 19 4 25 10
VIc 6 14 14 9 3