Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2016/2017

Klasa IX X XI XII I II III IV V Ogółem
Ia x x x x x 20
Ib x x x x x 16
IIa 84 127 88 52 49 94
IIb 30 66 69 35 40 64
IIc 46 48 59 18 52 51
IId 33 57 46 11 21 51
IIIa 24 31 47 34 38 23
IIIb 49 80 59 39 71 34
IIIc 41 28 36 33 52 27
IIId 42 40 77 45 37 23
IVa 20 22 24 45 37 1
IVb 31 24 43 42 30 16
IVc 28 35 35 50 22 14
Va 31 31 31 49 33 8
Vb 30 25 28 5 45 3
Vc 43 6 55 8 51 9
VIa 24 3 9 4 5 4
VIb 19 30 19 3 2 8
VIc 22 18 14 10 3 2