Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2014/2015

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x
Ib x x
Ic x x
Id x x
IIa 59 55
IIb 32 40
IIc 46 43
IIIa 30 18
IIIb 5 41
IIIc 30 38
IVa 9 6
IVb 3 7
IVc 1 8
Va 20 9
Vb 2 4
Vc 9 22
VIa 20 23
VIb 21 22
VIc 11 4