Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2015/2016

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x x
Ib x x x
Ic x x x
Id x x x
IIa 7 38 20
IIb 49 120 99
IIc 26 62 39
IId 25 45 36
IIIa 36 102 58
IIIb 30 129 48
IIIc 21 105 100
IVa 1 18 9
IVb 0 4 13
IVc 12 34 20
Va 6 5 14
Vb 3 8 9
Vc 15 38 7
VIa 31 55 15
VIb 0 2 10
VIc 10 17 1