Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2014/2015

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x 20
Ib x x 22
Ic x x 22
Id x x 23
IIa 59 55 47
IIb 32 40 28
IIc 46 43 39
IIIa 30 18 8
IIIb 5 41 25
IIIc 30 38 44
IVa 9 6 5
IVb 3 7 4
IVc 1 8 7
Va 20 9 6
Vb 2 4 1
Vc 9 22 7
VIa 20 23 16
VIb 21 22 9
VIc 11 4 5