Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2014/2015

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x 20 23 12 13
Ib x x 22 20 27 19
Ic x x 22 23 15 19
Id x x 23 47 20 20
IIa 59 55 47 20 35 29
IIb 32 40 28 9 23 26
IIc 46 43 39 18 14 10
IIIa 30 18 8 9 12 13
IIIb 5 41 25 9 21 7
IIIc 30 38 44 7 9 21
IVa 9 6 5 6 7 7
IVb 3 7 4 9 5 11
IVc 1 8 7 6 5 10
Va 20 9 6 6 7 8
Vb 2 4 1 2 1 1
Vc 9 22 7 3 7 8
VIa 20 23 16 10 14 9
VIb 21 22 9 19 7 15
VIc 11 4 5 4 4 4