Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2014/2015

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x
Ib x x
Ic x x
Id x x
IIa 59
IIb 32
IIc 46
IIIa 30
IIIb 5
IIIc 30
IVa 9
IVb 3
IVc 1
Va 20
Vb 2
Vc 9
VIa 20
VIb 21
VIc 11