Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x x x x x x x x x
Ib x x x x x x x x x x
Ic x x x x x x x x x x
IIa 46 54 20 24 21 33 25 34 19 276
IIb 40 61 27 33 17 40 25 18 12 273
IIc 70 60 41 32 25 47 15 14 7 311
IIIa 8 40 19 11 4 20 9 10 5 116
IIIb 51 50 16 62 37 24 32 11 16 299
IIIc 17 23 8 15 13 8 6 6 4 100
IIId 30 54 29 15 11 16 4 8 8 175
IVa 21 28 26 19 20 30 29 16 41 230
IVb 10 5 7 2 2 1 3 3 1 34
IVc 12 36 21 6 18 24 10 6 16 149
Va 44 49 24 34 29 48 23 10 26 287
Vb 19 60 16 28 24 34 62 16 17 276
Vc 15 31 17 10 11 15 20 17 13 149
VIa 6 13 2 9 2 0 1 1 3 37
VIb 15 19 4 25 10 17 22 7 7 126
VIc 6 14 14 9 3 2 1 2 13 64