Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

"Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem."

Kornel Makuszyński

RodzinneCzytanie.pl!

TABELA WSPÓŁZAWODNICTWA
W WYPOŻYCZANIU KSIĄŻEK

Rok szkolny 2014/2015

KLASA IX X XI XII I II III IV V RAZEM
Ia x x 20 23 12 13 42 19
Ib x x 22 20 27 19 60 38
Ic x x 22 23 15 19 40 9
Id x x 23 47 20 20 54 37
IIa 59 55 47 20 35 29 63 51
IIb 32 40 28 9 23 26 19 44
IIc 46 43 39 18 14 10 13 16
IIIa 30 18 8 9 12 13 27 20
IIIb 5 41 25 9 21 7 19 27
IIIc 30 38 44 7 9 21 10 12
IVa 9 6 5 6 7 7 9 3
IVb 3 7 4 9 5 11 7 17
IVc 1 8 7 6 5 10 6 3
Va 20 9 6 6 7 8 4 7
Vb 2 4 1 2 1 1 0 3
Vc 9 22 7 3 7 8 11 6
VIa 20 23 16 10 14 9 11 6
VIb 21 22 9 19 7 15 3 19
VIc 11 4 5 4 4 4 3 4