Szkoła Podstawowa nr 53 im. Stefana Żeromskiego
w Katowicach

Świetlica

Zabawy z igłą i nitką - marzec 2018